TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

#1
Hồ sơ tạm dừng buôn bán không khó nhưng giả dụ doanh nghiệp không nắm rõ những giấy má và hồ sơ thì sẽ gặp phổ quát khó khăn, làm chậm thời gian muốn ngưng kinh doanh của công ty. Bài viết này sẽ chỉ dẫn chi tiết hầu hết các việc cần để tạm thời giới hạn buôn bán nhanh, đúng quy trình và tiết kiệm nhất.

Thứ tự, quy trình làm giấy tờ.

doanh nghiệp có quyền ngừng buôn bán nhưng phải điền thông tin bằng văn bản về thời điểm và thời hạn buôn bán cho cơ quan quản lý buôn bán chậm nhất 15 ngày trước ngày lâm thời.

1. Hồ sơ bao gồm:

- Thông báo về việc lâm thời giới hạn kinh doanh

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên, công ty nghĩa vụ hữu hạn 2 thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối có đơn vị trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên, của Hội đồng quản trị đối mang đơn vị cổ phần, của các thành viên hợp danh đối mang đơn vị hợp danh;

- Đối có công ty được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng thực đầu tư hoặc các giấy tờ sở hữu trị giá pháp lý tương đương thì ngoài các giấy má nêu trên, doanh nghiệp nộp hẳn nhiên các loại như:

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp;

+ Bản sao chính thức Giấy chứng thực đăng ký thuế;

+ Giấy buộc phải bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp

2. Người xây dựng thương hiệu doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền phải làm theo thủ tục tại Phòng Đăng ký buôn bán nơi công ty đặt trụ sở chính.

3. Trong thời hạn 03 ngày triển khai công việc, kể trong khoảng ngày nhận được giấy má hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy công nhận về việc doanh nghiệp đã đăng ký nhất thời ngừng buôn bán
 
Top