thanhtien109703's latest activity

  • T
    thanhtien109703 đã đặt chủ đề mới.
    Sau bao ngày để bạn ngóng trông, cuối cùng, LUG MEGA STORE với tổng diện tích 700m2 sẽ chính thức mở cửa đón khách vào ngày 5/12. Nằm...
  • T
    thanhtien109703 đã đặt chủ đề mới.
    Sau bao ngày để bạn ngóng trông, cuối cùng, LUG MEGA STORE với tổng diện tích 700m2 sẽ chính thức mở cửa đón khách vào ngày 5/12. Nằm...
Top